Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Nižná Boca
zdroj: http://www.slovakminerals.eu.sk
pridané:
11.9.2011

Nižná Boca - fotografie.

00
Haldy na Nižnej Boci

01
Haldy na Nižnej Boci

02
Haldy na Nižnej Boci

03
Haldy na Nižnej Boci

04
Štôlňa na Vyšnej Boci

05
Štôlňa na Vyšnej Boci

08
Štôlňa na Nižnej Boci

http://www.slovakminerals.eu.sk