Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Špania Dolina zo sedla Šachtička
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
12.11.2011

Počas cesty okolo Banskej Bystrice sa mi podarilo urobiť malú odbočku - do sedla Šachtička. Nachádza sa za vrchom Panský diel a je známe predovšetkým ako lyžiarske stredisko. Teraz v novembri tu vládne ticho a kľud - typické pre obdobie medzi letnou a zimnou sezónou. Zo sedla vedie modro značkovaný chodník - vlastne cesta na vrchol Panského dielu.

Z cesty bývali prekrásne výhľady na Španiu Dolinu, ktorá leží priamo pod Panským dielom a na hlavný hrebeň Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Okolie síce postupne zarastá mladinou, v jeseni a zime je však výhľad stále dosť dobrý. Niekoľko fotiek Španej Doliny.

01
Špania Dolina, v pozadí Krížna vo Veľkej Fatre

02
Vľavo haldy šachty Ludovika, vpravo šachty Maximilián

03
Halda šachty Ludovika

04
Halda šachty Maximilián

05
Pohľad na kostol Premenenia Pána v Španej Doline

06
Banícke domčeky sa vynárajú z tieňa Panského dielu

07
Pohľad na sedlo Šachtička. Vzadu Nízke Tatry - masív Prašivej

rs