Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Hodruša - Skanzen starej bane Všechsvätých
zdroj: http://www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
24.12.2011

Foto. Viac: http://www.preshowminerals.szm.sk/bane/hodrusa/hodrusa.htm

01
Náhľad

02
Kresanica

03
Aragonit na stene štôlne

04
Banský vozík

05
Murovanica

06
Murovanica

http://www.preshowminerals.szm.sk