Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Párnica - Kraľovany - prielomové údolie Oravy
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
28.4.2012

Orava je jedným z najväčších prítokov Váhu, zbiera väčšinu vody z Oravy. Na celom svojom toku sa prediera hornatým terénom, najväčšiu prekážku ale prekonáva pred sútokom s vodami Váhu. Tu sa rieke do cesty stavia hradba Malej Fatry a Šípu.

Pomerne široká rieka sa zmení takmer na bystrinu a s vervou sa zahrýza do vrchov. Z oravskej strany sa prielom začína za dedinou Párnica a končí sa tesne pred Kraľovanmi. Okolité vrchy Malej Fatry sú vysoké takmer 1200 m, vďaka pevnému, kryštalickému podložiu majú veľmi strmé svahy, miestami prechádzajúce do takmer holých skalných stien.

Dno prielomu je tvorené horninami malofatranského kryštalinika, hlavne žulou a granodioritom. Vo vyšších polohách sa nachádzajú prevažne vápence.

Dolinou vedie cesta aj železnica, známa Oravka, spájajúca Kraľovany s Trstenou. Obidve tepny vedú po pravom brehu rieky, križujú sa, železnica prekonáva tesne pred Kraľovanmi jeden tunel. Celkove je cesta oravským, zväčša dvojvagónovým vláčikom veľmi malebná, pretože súprava len zriedka prkoná tridsaťkilometrovú rýchlosť. Je sa kedy poobzerať a hlavne je cestovanie oveľa bezpečnejšie ako autom, či nebodaj na bicykli.

Zo zemepisného hľadiska môže byť zaujímavé, že prielom Oravy aj s obcou Kraľovany od nepamäti tvorili súčasť Oravskej stolice, čo vlastne ostalo doteraz. Zaujímavý je aj sútok Oravy a Váhu. Orava je oproti Váhu o niečo širšia a pôsobí dojmom, že Váh sa vlieva do nej a nie naopak. Ktovie ako sa k tomuto stavajú hydrológovia, pohľad laika je asi nie najspoľahlivejší.

Zber hornín v prielome Oravy nie je jednoduchý, pár miest sa ale nájde. Vhodnou lokalitou môže byť malý lom na hornom konci prielomu. Hornina, malofatranská žula obsahuje žilky pegmatitov, bežného zloženia, niekedy so zaujímavými červenými ortoklasmi. Sporadické sú niekoľko mm hnedočervené granáty v pegmatite. Zriedkavé sú aj tenké kremenné žilky s epidotom.

V doline Bystrička ústiacej do Oravy je väčší kameňolom, pohyb v ňom je ale zakázaný. Dolina je aj turistickým východiskom k vrcholom Stohu, Osnice a Veľkého Rozsutca.

482
Pohľad na údolie Oravy od doliny Zázrivky. Vzadu mohutný vrch Šíp

rs