Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Nižná Slaná
zdroj: http://www.slovakminerals.eu.sk
pridané:
10.6.2012

Závod Siderit v Nižnej Slanej.

01
Siderit - Nižná Slaná

02
Siderit - Nižná Slaná

03
Siderit - Nižná Slaná

04
Siderit - Nižná Slaná

http://www.slovakminerals.eu.sk