Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Malé Železné
zdroj: http://www.slovakminerals.eu.sk
pridané:
19.6.2012

Baňa na Malom Železnom neďaleko Magurky v Nízkych Tatrách.

01
Malé Železné

02
Malé Železné

03
Malé Železné

04
Malé Železné

05
Antimonit s pyritom - Malé Železné

http://www.slovakminerals.eu.sk