Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Ladomirov
zdroj: http://www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
18.7.2012

Lokalita Ladomírov sa nachádza 14km JV od Sniny v predhorí Vihorlatu. V 60 tych rokoch tu bola pri regionálnej šlichovej prospekcii zistená anomália rumelky. Neskôr sa tu zrealizovali aj technické práce. Bolo vyrazených niekoľko štôlní a šachtíc.

Predmetom záujmu bola už spomínaná rumelka, ktorá sa tu nachádza vo forme povlakov, šmúh a jemne zrnitých agregátov na puklinách pieskovcov. Okrem rumelky sa tu vyskytlo niekoľko zaujímavých minerálov ako dawsonit a alumohydrokalcit. Na puklinách pieskovcov tvoria tieto minerály pekné radiálne slniečka do veľkosti 3cm. Snáď je to najkrajší výskyt na Slovensku.

Vyskytli sa tu aj iné, menej zaujímavé minerály ako práškovitý dickit, drobné kryštáliky kalcitu, kaolinit, pyrit. Dnes je možné zbierať na lokalite hlavne dawsonit a sem-tam aj rumelku na halde, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti potoka. Neďaleko haldy proti prúdu potoka vychádzajú na povrch pieskovce, na ktorých puklinách sa dajú nájsť spomínané dawsonity a alumohydrokalcity. Pri troche práce je možné tieto minerály objaviť aj dnes.

511
Rumelka

511
Dawsonit

511
Halda štôlne Rumzák III

http://www.preshowminerals.szm.sk