Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Dúbrava
zdroj: http://www.slovakminerals.eu.sk
pridané:
25.10.2012

Dedina Dúbrava sa nachádza 17 km juho-západne od Liptovského Mikuláša. Ložisko Dúbrava leží 6 km južne od obce Dúbrava na severných svahoch Ďumbierských Nízkych Tatier pod Chabencom. Závod Dúbrava sa nachádza v nadmorskej výške 900 metrov nad morom. Je to najvyššie položený banský závod v bývalom Československu.

Písomné dokumenty o dobývaní úžitkových zložiek v Dúbravskom banskom -revíre nie sú staré. Pochádzajú zo začiatku XVIII. storočia. Bane na antimón v tejto oblasti boli už dávno predtým v prevádzke. G. Agricola vo svojom diele spomína liptovské antimónové baníctvo skôr o 200 rokov, ako máme konkrétny záznam z banských kníh. Môžeme predpokladať, že už v XVI. storočí sa vykonávali banské práce na antimón.

Vrtné práce sa vykonávali do konca 1. svetovej vojny, a to za pomoci sekáčov a kladív. Vyrúbaná ruda sa vynášala v košoch, neskôr vo fúrikoch a v štiavnických banských vozíkoch na troch kolesách ručne ťahaných po doskách. Prvé použitie koľajníc je z roku 1900, kedy bolo vybudovaných v dúbravských baniach 314 m koľaje a na dopravu slúžilo 8 banských vozíkov. Baníci si v podzemí osvetľovali priestor pomocou živicových fakieľ, koncom 19. storočia olejovými kahancami a acetylénovými lampami.

Uvedením flotačnej úpravne do prevádzky v roku 1948 s kapacitou 50 t/deň nastáva skutočný rozvoj banského podnikania v socialistických podmienkach. Boli vybudované lanové dráhy na prepravu rúbaniny z úsekov Predpekelná a Dechtárka do úpravne. Lanovka na Predpekelnú o dĺžke 1396 m prekonávala výškový rozdiel 87,2 m o kapacite 30 t/sm. Druhá lanovka z Dechtárky o dĺžke 545 m prekonávala výškový rozdiel 151 m s dosahovaným výkonom 20 t/smenu.

Na úseku Predpekelná sa vybudovala zvážna pre odťažbu rúbaniny z jednotlivých horizontov a na dopravu pomocného materiálu. V roku 1969 sa začína prevádzka sedačkovej Lanovky na úseku Dechtárka. V roku 1977 sa uvádza do činnosti nová moderná flotačná úpravňa, ako náhrada za pôvodnú drevenú úpravňu zničenú požiarom v r. 1975, ktorej ročná kapacita spracovania je 55 kt vsádzky. Táto úpravňa bola prevezená z banskej prevádzky Medzibrod, kde bola demontovaná a po častiach prevezená na ložisko Dúbrava. Úpravňa pracovala do konca ťažby. Rok 1992 znamená zánik baníctva v Dúbrave.

Viac: http://www.slovakminerals.eu.sk/styled/photos-4/page5.html

01
Dúbrava

02
Dúbrava

http://www.slovakminerals.eu.sk