Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Špania Dolina - prechádzka obcou (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
13.11.2012

Fotografie.

400
Špaňodolinský kostol

443
Halda Maximilián šachty

446
Námestie, Klopačka, šachta František

447
Banský vláčik

448
Banícka krčma

449
Pohľad na Kremnické vrchy

450
Banícky domček

450
Banícky domček

453
Tu sídli banícke bratstvo Herrengrund

454
Obecný úrad

458
Pohľad pod Panský diel

459
Domček - chata v strmom svahu

464
Úzke špaňodolinské uličky

464
Niektoré domy sú dokonca poschodové

1. časť    2. časť    3. časť