Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Špania Dolina - prechádzka obcou (3. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
15.11.2012

Fotografie.

468
Pohľad k sedlu Šachtička

474
Uzučké špaňodolinské uličky

475
Medzi domčekmi

477
Špaňodolinské hrozno

478
Pohľad k Uľanke a na Kremnické vrchy

479
Kaplnka na konci obce

482
Zarastajúce okolie závodu na spracovanie medi z haldového materiálu

484
Siderit a Cu sekundáry

485
Halda Maximilián šachty

486
Západný okraj obce

488
Brána pri Klopačke

4901
Kaplnka Božieho hrobu

4902
Špaňodolinské námestie s parkom

1. časť    2. časť    3. časť