Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Pezinok
zdroj: http://www.slovakminerals.eu.sk
pridané:
18.11.2012

Pyritová štôlňa v roku 2011.

Viac: http://www.slovakminerals.eu.sk/styled/photos-11/photos-32/index.html

01
Pezinok

02
Pezinok

03
Pezinok

04
Pezinok

http://www.slovakminerals.eu.sk