Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Špania Dolina a okolie
zdroj: http://www.slovakminerals.eu.sk
pridané:
26.1.2013

Banské diela.

Viac: http://www.slovakminerals.eu.sk/styled/photos-12/photos-35/index.html

01
Špania Dolina

02
Špania Dolina

03
Špania Dolina

03
Špania Dolina

http://www.slovakminerals.eu.sk