Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Sitno 2012 (3. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
13.4.2013

Po krátkom oddychu pred sitnianskou rozhľadňou pokračujeme vo výlete - čaká nás prehliadka sitnianskeho skalného mesta. Mierime popod romaticky pokrivené brezy smerom na západ. Skalné steny smerom k Počúvalskému jazeru sú spriechodnené dreveným schodiskom so zábradlím, ktoré je jednou z najkrajších sitnianskych atrakcií.

Ešte pre zdačiatkom schodišťa je možné vystúpiť na vyčnievajúcu skalu, zu ktorej sa otvára úžasný výhľad na západnú časť Štiavnických vrchov. Ako na dlani vidíme hrebeň od Myšej hory cez Tanád až k Paradajzu. Pod kopcami sa vinie osídlenie - Štiavnické Bane, Štefultov, vzadu v diaľke Banská Štiavnica.

Skalné mesto

Sitnianske andezitové skalné mesto je nádherné v každom ročnom období. Teraz, na prahu jesene sa ešte len začína žltkavieť, keďže je do suchá a vetrom vystavená lokalita, opadané lístie tu nachádzame aj v auguste. jarabiny sa nevýrazne červenajú oproti dokonale modrej oblohe.

Skaliská sú miestami oddelené od hlavnej masy vrchu a vytvárajú skalné ihly a nosy - nečudo, že divokosť Sitna dala vzniknúť bájam a povestiam - vzhľad vrchu je naozaj rozprávkový.

Andezity predstavujú trosku príkrovu, ktorý bol z časti oderodovaný. Hornina má sivú, miestami červenkastú farbu, dobre sú rozoznateľné čierne amfiboly abelavé živce. Miestami sú viditeľné “vrstvy” vzniknuté pri toku lávy a tuhnutí. Okrem andezitov sú prítomné aj tufy s viditeľnými “bombami”.

Schádzame po schodoch dole, až k úpätiu brál. V porase prevládajú dreviny ako javor, buk, menej hrab ale na skalách sa držia hlavne pionierske dreviny - brezy a osiky s jarabinami. Skalné mesto je otočené na západ a severozápad, má skôr horskú klímu. Na úpätí skalných stien sú menšie suťoviská.

Vraciame sa po schodoch pomaly hore - staršia dcérka otočila cestu niekoľkokrát hore-dolu ako jojo. My ostatní z nohy na nohu vystupujeme a tešíme sa z krásneho počasia a relatíneho kľudu, ktorý tu zavládol. Od počúvalského jazera zvyknú prúdiť na Sitno davy, teraz sa však turisti vyskytujú akosi pomenej.

Vraciame sa späť k sitnianskej rozhľadni a chystáme sa na jej návštevu.

01
Chodník k skalám na západnom okraji Sitna

04
Výhľad na Štiavnické Bane

1. časť    2. časť