Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Sitno 2012 (5. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
20.4.2013

Minerály Štiavnických vrchov vystavené v sitnianskej rozhľadni.

254
Rodonit

255
Hematit, cinopel

256
Kremeň, karbonáty

257
Markazit

261
Sfalerit

262
Kremeň

265
Ag ruda

266
Kremeň, kalcit

267
Galenit

272
Galenit, chalkopyrit

273
Markazit

275
Cinopel

1. časť    2. časť