Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Sitno 2012 (6. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
21.4.2013

Horniny Štiavnických vrchov.

279
Sedimenty mezozoika

280
Kremenec

281
Ryolit

282
Kremenný dioritový porfýr - premenený

283
Andezit

284
Andezitový tufit

285
Čadič

286
Andezit

287
Granodiorit

288
Limnokvarcit

289
Banícke nástroje a lampa

1. časť    2. časť