Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Hlbocký vodopád a vyhliadky pod Roháčom
zdroj: http://hiking.sk
pridané:
20.6.2013

Súľovské skaly sú mimoriadne zaujímavý prírodný výtvor, ktorý určite zaujme každého milovníka prírody. Pre svoju výnimočnosť boli vyhlásené v roku 1973 ako národná prírodná rezervácia na ploche 543,23 ha s ochranným pásmom 281,77 ha. Sú tvorené bazálnym paleogénnym zlepencom, miestami až niekoľko 100 m hrubým. Nájdeme tu vysokú koncentráciu geomorfologických tvarov ako napr. skalné veže

Viac: http://hiking.sk/hk/ar/2616/hlbocky_vodopad_a_vyhliadky_pod_rohacom.html

590
Foto: wikipedia

http://hiking.sk