Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Príslop (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
28.9.2013

Foto.

060
Penzión na Príslope

065
Lúky klesajú od Príslopu k Hruštínu

069
Hrebeňom Magury vedie európska turistická cesta

070
Lesná cesta do Oravského Podzámku

084
Pohľad zhora na hlavnú cestu spájajúcu Hornú a Dlnú Oravu

098
Asfaltka vedie popod hrebeň až k Chate na Kubínskej holi

106
Oravská Magura

107
Pohľad do údolia Oravy - bradlové pásmo je charakteristické strmými vápencovými vŕškami

127
Pojazdný včelín na Príslope

128
Dážď nevadí

130
Nádherný kvet divej ľalie

rs