Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Mariansky Permon - informačný spravodaj
zdroj: http://www.marianka.eu
pridané:
14.10.2013

Šéfredaktorom spravodaja je Jozef Kráľ, výkonný tajomník spolku.Prvé číslo spravodaja vyšlo v januári 2009, ďalšie 2 čísla v priebehu toho istého roku. V roku 2010 vyšlo jedno číslo, v roku 2011 vyšlo tiež jedno číslo. Od č.1/2012 spravodaj vychádza ako občasník. Všetky čísla na tejto podstránke si môžete prehliadnuť alebo stiahnuť kliknutím na obalovú stranu čísla.

Viac: http://www.marianka.eu/marianskypermon.php

613

http://www.marianka.eu