Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Minerály slovenských kameňolomov
zdroj: http://www.minzp.sk
pridané:
14.2.2013

O tom, že kameňolomy nie sú len zdrojom nerastných surovín, ale sú aj výrazným krajinným prvkom a sú vítané geológmi, ako jedinečná možnosť pohľadu do útrob zemskej kôry Vás presvedčí aktuálna výstava v átriu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Výstavu pripravilo Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici. Oddelenie geológie Slovenského banského múzea sa snaží o čo najkomplexnejšie dokumentovanie a zachraňovanie prírodnín mineralogického, petrografického a ložiskovo – geologického charakteru.

Výstava je verejnosti prístupná do 14. februára 2014 v átriu Ministerstva životného prostredia SR na Námestí Ľ. Štúra 1 v Bratislave v čase od 10:00 do 14:00.

Viac: http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/vystavy-mzp-sr/mineraly-slovenskych-kamenolomov.html?gpsize=12&gpage=1

http://www.minzp.sk