Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Pozvánka na výstavu starých banských máp do Bratislavy
zdroj: http://marianka.eu
pridané:
1.4.2013

Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici opatruje v súčasnosti 342 archívnych fondov. Zaradené sú v nich rôzne druhy archívnych dokumentov - listiny, úradné knihy, spisy, účtovná a technická dokumentácia, mapy a iné. Najrozsiahlejším fondom je archívny fond Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici (1524 – 1919). Jeho významnú zložku tvoria banské mapy a plány. Pre ich mimoriadnu hodnotu boli v roku 2007, na odporučenie Medzinárodného poradného výboru zasadajúceho v Pretórii (JAR), zaradené medzi najvýznamnejšie dokumentárne dedičstvo ľudstva a zapísané do Registra Pamäte sveta UNESCO.

V snahe umožniť prístup širšej verejnosti k našim vzácnym dokumentom, sme v spolupráci s Informačným a dokumentačným strediskom UNESCO v Univerzitnej knižnici v Bratislave a pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO pripravili výstavu Slovenské banské mapy v klenotnici UNESCO. Je to reprezentatívna ukážka z cca 15 tisíc mapových dokumentov zo 17. až začiatku 20. storočia. Na 14 banneroch a viacerých samostatných kópiách bude predstavených približne 100 kusov máp a plánov zobrazujúcich nielen objekty z územia dnešného Slovenska, ale aj z iných častí bývalej rakúsko-uhorskej monarchie a niektorých ďalších častí Európy.

Hoci všetky dokumenty vychádzajú z baníckeho prostredia, neinformujú len o vývoji baníctva a banskej techniky, či o vývoji banského mapovania a o jeho technickej a umeleckej úrovni. Dokumentujú tiež vývoj príbuzných odborov – úpravníctva, hutníctva, železiarstva, geológie a sú medzi nimi cenné doklady aj pre oblasti životného prostredia, lesníctva, vodohospodárstva, dopravy, priemyselného stavebníctva, architektúry, banského i ľudového školstva, zdravotníctva a iné. Na prvom banneri si nájde návštevník základné informácie o programe UNESCO Pamäť sveta, o banských mapách a plánoch HKG i o Štátnom ústrednom banskom archíve. Všetky popisy sú v slovenskom aj v anglickom jazyku.

Výstava sa bude konať vo Výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave, Michalská 1, v termíne 25. marca až 10. apríla 2014. Všetci záujemcovia sú vítaní.

http://marianka.eu