Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Štôlňa pri ceste zo Starých Hôr na Piesky (1. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
10.4.2013

Opustená štôlňa sa nachádza hneď pri lesnej ceste, ktorá vedie zo Starých Hôr do osady Piesky vo vzdialenosti asi 3 km od obce. Cestou vedie značená modrá turistická trasa. Ústie štôlne je neprehliadnuteľné.

Bezpečný vstup je len niekoľko metrov dovnútra. Sú viditeľné zbytky banskej výdrevy. V okolí štôlne sa v hornine nachádzajú žily s kremeňom, karbonátmi a v špaňodolinskom revíre pomerne zriedkavým barytom.

Fotografie sú z mobilu, takže žiadna sláva. Plánujeme sa sem však vrátiť a nafotiť štôlňu o niečo lepšie.

02
Vchod do štôlne

03
Vo vnútri je zima, steny sú pokryté vrstvou hladkého ľadu

04
Banské drevo

05
Zbytky výdrevy

06
Permoníci

1. časť    2. časť