Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Štôlňa pri ceste zo Starých Hôr na Piesky (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
11.4.2013

Minerály.

1
Kremeň, baryt, karbonáty

2
Detail

3
Odkryvy v ceste na Piesky

4
Okolie štôlne

5
Pohľad dolinou na fatranský Japeň

1. časť    2. časť