Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Na Rosniarky z Červenej studne (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
12.7.2013

Foto.


Križovanie ciest na Červenej studni


Tu sa stretávajú turistické, cyklistické, lyžiarske, náučné... všetky cesty


Pod Paradajzom


Kamenná mohyla - pred výstupom na Rosniarky


Tadiaľto pôjdeme - traverzujúc Paradajz zo severu


Náučný panel - v údolí Banská Štiavnica


Cesta k Ottergrundskému tajchu


Pohľad smerom k Banskému Studencu


Jedle sme v poraste stretali veľmi často


Andezitový odkryv


Chladná klíma vo vrcholových partiách - horské rastlinky žijú aj tu


Kvarcity - ukážka expozície Geoparku

1. časť    2. časť