Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Na Rosniarky z Červenej studne (3. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
17.7.2013

Foto.


Mladá smrečina na západnom svahu Paradajzu


Smrek a jarabina v najvyšších polohách štiavnického pohoria


Jedna zo zastávok


Prichádzame na Zadné Rosniarky


Klinček


Horské polohy v Štiavnických vrchoch


Výhľad smerom k Hodruši, vzadu pohorie Vtáčnik


Kamenní mužíci vo vysokej koncentrácii


Panoramatické panely


S rodinkou

1. časť    2. časť