Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Na Rosniarky z Červenej studne (4. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
24.7.2013

Hlavné stúpanie máme za sebou, čaká nás už len niekoľko stoviek metrov cez mladý lesný porast a prichádzame na Rosniarky. Pri východe z lesa sa odrazu ocitáme na holom temene kopca, ktorý sa prudko zvažuje na východ. Pod nami sa v hlbine rozkladá Banská Štiavnica. Pohľad je tak úchvatný, že aj naše na všetko zvyknuté ratolesti sa nezdržia obdivných zvolaní.

Na kopci stála pred pár rokmi nízka rozhľadňa. Tá je už v troskách, ale nevadí to. Výhľad je aj bez nej fantastický. Vďaka chladnému počasiu dovidieť až k Poľane, na severe po Veľkú Fatru a Nízke Tatry, na juhu mohutné Sitno a Petrov vrch.

Dolina riečky Štiavnice, ktorá odvodňuje kalderu starého vulkánu sa ťahá južným smerom. Pekne rozoznávame bielu budovu antolského kaštieľa. Na severovýchode v údolí zase rozoznávame kostolnú vežu Banskej Belej.

Priamo pod nami je historické centrum Banskej Štiavnice, spolu s ostatnými turistami na Rosniarkach si ukazujeme pamiatky, ktoré poznáme. Vyššie vo svahu stoja stovky malých, kedysi baníckych domčekov. Tak trochu bokom vidíme Hornú Roveň – súčasť obce Štiavnické Bane. Z blízkych kopcov máme na sever od nás Paradajz, smerom na juh zase dvojvrchol Tanádu.

Rozmýšľame, aké krásne by to tu muselo byť v noci – rozsvietené mesto pod nohami a hviezdy na nebi. Raz to musíme skúsiť zažiť.

Na kopci je stále dosť chladno. Vietor nás pekne prefukuje, takže sa radšej pomaly zberáme k návratu. Cesta späť je veľmi rýchla – za polhodinku sa vraciame na Červenú studňu. Ešte sa zastavujeme pri tajchu – v dohľadnej dobe by ho mali vyčistiť.

Od nášho odchodu na túru áut v sedle ešte viac pribudlo. Po menšom manévrovaní sa nám však darí vymotať z tlačenice a schádzame zo sedla popri Novej šachte do Banskej Štiavnice.


Na Rosniarkach je plno


Sitno a Petrov vrch


Tanád


Horná roveň - najvyššia časť Štiavnických Baní


Kalvária


Banská Štiavnica a východná časť štiavnického vulkánu


Pohľad na juh, dedinka vzadu je Ilija. Celkom na obzore Krupinská planina


Najnižšia časť Banskej Štiavnice a začiatok Svätého Antona


Nový zámok


Akadémia


Historická časť mesta


Nový zámok, banícke domčeky, vinúce sa popod hrebeň


Kostol v Banskej Belej

1. časť    2. časť