Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Na Rosniarky z Červenej studne (5. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
26.7.2013

Foto.


Na Rosniarkach, vzadu Tanád


Banícke domčeky


Kostol dominikánov


Pohľad na vrch Čelo nad Banským Studencom


Kalvária


Vysypaná kremenná žilovina


Vysypaná kremenná žilovina


Hrdzavejúca veža Novej šachty


Zarastajúce lúky v okolí Zlatého vrchu, smerom na Vyhniansku stranu


Kremenná žilovina


Tajch Červená studňa

1. časť    2. časť