Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Na Rosniarky z Červenej studne (6. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
29.7.2013

Z expozície Geoparku.

1. časť    2. časť