Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Banskošiavnická kalvária (1. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
17.8.2013

Z Krupiny cestujeme známou trasou do Banskej Štiavnice. Je skoré predpoludnie, počasie takmer jasné, s plávajúcimi „kumulusmi“ na oblohe. Štiavnicu obchádzame severným obchvatom. Pohodlne autom naberáme výšku. Podľa smartfónovej mapy hľadáme príhodné miesto na odstavenie vozu. Veľmi to tu nepoznáme. Vidíme voľnú plochu vedľa futbalového ihriska, kalvária sa zdá byť priamo nad nami, takže zastavujeme.

Výlet podľa mapy odhadujeme na dve hodiny. Kráčame najprv asi 500 metrov popri hlavnej ceste, odbočujeme na Kalvársku ulicu a za chvíľku sme pod kopcom pri prvých kaplnkách. Po krátkom oddychu začíname výstup.

Areál štiavnickej kalvárie je krásnou kombináciou prírody a staviteľstva. Vybudovali ho v 18-tom storočí. Za myšlienkou postaviť kalváriu stojí popredný štiavnický jezuita Perger. Stavba trvala len niekoľko rokov, pri použití vtedajšej techniky je to udivujúce.

Najväčšími stavbami sú tri barokové kostoly – dolný, stredný a horný, ktorý je zďaleka viditeľný. Je to jedna z najkrajších štiavnických dominánt. Kopec je dnes väčšinou zalesnený – kostoly aj kaplnky sú sčasti medzi stromami.

Obnova a rekonštrukcia komplexu je na dlhé roky, potešiteľné je však že napreduje. Stretávame tu celé skupiny návštevníkov – veriacich, deti aj obdivuhodne odhodlaných starších ľudí. Výstup nie je jednoduchý – cestička hore je pomerne strmá. Popri kaplnkách vedú udržiavané chodníky. Horný kostol je prístupný aj strmou cestou, po ktorej sa dá dostať hore terénnym autom. Tadiaľ sa aj vozí materiál na rekonštrukciu.

Popri kaplnkách prechádzame v zamyslení, takže sa nenáhlime. Výstup nám trvá dosť dlho. Je pracovný deň, preto je dosť rušno. Mladí ľudia, ktorí tu pracujú - brigádujú okrem iného kosia trávu a kroviny, takže je okolo nás dosť hlučno. Našťastie len na časti výstupu.

Na vrchole sa nám až zastavuje dych od nádhery. V jasnom vzduchu sa jagajú strechy štiavnických domov, nad nimi sa klenie hradba vrchov – Paradajz, Rosniarky, Tanád. Z juhu sa týči Sitno. Na severe hradba Kremnického pohoria. Oproti nám vidieť odkryvy na Glanzenbergu, Novú šachtu, Šobov. V hlbine Beliansky tajch. Proste krása.

Kopec na ktorom stojí kalvária má nemecké meno Scharffenberg – Ostrý vrch. Je to málo zvetraná tvrdá čadičová kopa. Vyvrela v strede stratovulkánu, preto je z nej krásny kruhový výhľad do okolia.

Horný kostol je v rekonštrukcii, dovnútra sa dá len nazrieť. Vedľa neho je kopa kamenia, v hornine sú viditeľné žilky minerálov – chalkopyritu, sfaleritu a galenitu. Na vrchole panuje družná atmosféra, pre veriaceho má výstup aj duchovnú stránku, takže sú všetci o niečo milší a v dobrom rozpoložení.

Tešíme sa z okolitej krásy a na zostup sa odhodlávame až po dlhej chvíli. Zostupujeme nie po ceste ale chodníkom okolo kaplniek. Ešte fotografovanie pri dolnom kostole a čaká nás rýchly presun k autu. Obed si plánujeme kúpiť v štiavnickej Bille, a po ňom nás čaká návšteva Nového zámku.


Krásne obnovený dolný kostol


Stredný kostol a jedna z kaplniek. Vzadu vidieť kvarcitový lom Šobov


Horný kostol - zadná strana


Výhľad na staré mesto


Dolný kostol odvrchu

1. časť    2. časť