Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Banskošiavnická kalvária (3. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
24.8.2013

Foto - priblížené.


Kvarcitový lom Šobov - nálezisko holubníkového kremeňa


Rosniarky - najkrajšia vyhliadka nad Štiavnicou


Sitno a Petrov vrch


Nový zámok


Horná Roveň


Nová šachta pod Červenou studňou


Odkryté staré dobývky na Glanzenbergu


Beliansky tajch


Šobov, cesta zo Štiavnice do Banskej Belej


Pohľad na sever smerom k Podhoriu. Na zalesnenom kopci vzadu je Žakýlsky hrad


Cesta smerom na Levice, južný obchvat Banskej Štiavnice


Pohľad na kalváriu zdola

1. časť    2. časť