Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Jaklovce
zdroj: http://www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
16.11.2013

Lokalitu Jaklovce – Kurtavá skala tvorí vápencový kameňolom, ktorý je situovaný na vrchole kopca Kurtavá skala. Nachádza sa približne 5km Z od Margecian v Slovenskom Rudohorí. Lom patrí neďalekej vápenke v Margecanoch. Lokalita v minulosti neposkytovala nejaké pekné minerály, občas boli nájdené kryštáliky kalcitu do 2cm.

Dosť často boli nafárané kaverny s kvapľovou výzdobou. V poslednej dobe boli nájdené v tomto lome zaujímavé vzorky aragonitu. Trhliny a dutiny vo vápencoch vyplňoval ihličkovitý aragonit s veľkosťou kryštálov do 3cm. Hornina nie je až taká húževnatá, dá sa pomerne dobre rozoberať, problém je, že praská práve v najslabších miestach, čo sú práve pukliny s aragonitom. Takže dosť vzoriek bolo zničených, ale niečo sa predsa len podarilo vybrať. Svojou kvalitou nepredstihujú aragonity z Podrečian a ani z Konrádoviec ale svoje miesto určite majú v slovenskom zberateľskom „svete“.

Lokalita je najlepšie dostupná od miestnej mliekárne, kde sa dá po lesnej a neskôr po asfaltovej ceste pohodlne dostať do lomu. Cestou hore je možné vidieť východy serpentinitových telies.


Aragonit

http://www.preshowminerals.szm.sk