Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Náučný banský chodník Novoveská Huta
zdroj: http://hiking.sk
pridané:
9.12.2013

Vydáme sa na putovanie okolo obce, ktorá, ako banská osada patriaca Spišskej Novej Vsi, je spomínaná v listinách mesta v roku 1383. Miesto je pozoruhodné tým, že sa na jednej lokalite nachádzala ťažba...

Viac: http://hiking.sk/hk/ar/3410/naucny_bansky_chodnik_novoveska_huta.html

http://hiking.sk