Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Vápenec s kalcitom na Bernolákovej ulici v Ružomberku
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
13.3.2015

Dom na Bernolákovej ulici v Ružomberku je v spodnej časti obložený miestnym dolomitickým vápencom. Hornina pochádza z lomu na Bielom Potoku pri starej vápenke. Dnes už je lom zasypaný, neťaží sa v ňom. V okolí Ružomberka sa hornina z neho často používala ako stavebný kameň.


Bernolákova ulica


Bernolákova ulica


Bernolákova ulica


Starý lom na Bielom Potoku

rs