Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Panoráma: Sixova stráň pri Krupine
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
15.6.2015

CHÚ je jedinečnou ukážkou stĺpovitej odlučnosti pyroxen. andezitov v 5-6 bokých hranoloch, ktoré majú hornú časť ohnutú v podobe hákovania. Vo vých. časti steny je vyvinuté pásmo hydrotermálnej premeny horniny, sledujúce sklon stĺpcovitej odlučnosti.

GPS: 48.377772, 19.014775

Viac: http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/416


Sixova stráň
Zväčšiť obrázok

rs