Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Farbiště u Ponik - lokalita tyrolitu a dalších Cu sekundárů
zdroj: http://www.rockhound.cz
pridané:
20.9.2015

Okolí obce Poniky proslulo četnými nálezy sekundární Cu mineralizace, především tyrolitu. Nejzajímavější lokalita se nachází přibližně 4 km severovýchodně od obce Poniky, na jižním svahu kopce Farbiště. Lokalita je sice malá, ale stále poskytuje velmi zajímavé ukázky minerálů.

Zdroj: http://www.rockhound.cz/farbiste-u-ponik-lokalita-cu-sekundaru.php

http://www.rockhound.cz