Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Panoráma: Odkryv v druhohorných bridliciach v Hrabove
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
25.9.2016

Lesná cesta nad Hrabovom pri Ružomberku. Podľa geologickej mapy: Staršia krieda, tmavosivé slienité bridlice, piesčité a organodetritické vápence; tmavosivé a čierne piesčité organodetritické vápence, slienité bridlice.

GPS: 49.071365, 19.264457


Zväčšiť obrázok

rs