Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Bratislavské mineralogické dni 2017
zdroj: https://www.facebook.com/BratislavskeMineralogickeDni/
pridané:
5.2.2017

Pozvánka.

https://www.facebook.com/BratislavskeMineralogickeDni/