Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Baníctvo a hutníctvo Hodrušskej doliny v dátach (1. časť - do roku 1600)
zdroj:
Ing. Karsten Ivan
pridané:
11.3.2008

-cca 4 storočie pnl. - doba železná – príchod Keltských kmeňov do našej oblasti, pravdepodobne začiatok ťažby a spracovania ľahkotaviteľných železných a strieborných rúd od Vyhní až po Banskú Štiavnicu, včítane Hodrušskej doliny. U nás najpravdepodobnejšie v priestore povrchovej dobývky Čelín Juh a Čelín západ ktoré nie sú neskôr v literatúre nikde spomenuté, Kerling, Rumplovská, Hadová, povrchovej dobývky Rabenstein. Predmetom ťažby bolo najmä železo, menej striebro a zlato – železo malo v tej dobe totiž vyššiu „trhovú“ hodnotu. Striebro však bolo tiež určite zaujímavé - biateky razené v dnešnej Bratislave Keltským kmeňom Bójov boli podľa spektrálnej analýzy striebornej zliatiny vytavené zo striebornej rudy vyťaženej v našom regióne.

-1222 prvé vydanie Banského práva Ondrejom II.Otčenáš

-1238 udeľuje Banskej Štiavnici privilégium kráľ Belo IV. Čelko 1 zb

-noc 19-20 marca1351 Richter bitka o banícku osadu Kerling medzi Štiavnickými žoldniermi a vojskom Vezoša, Štiavničania ( údajne 90 vojakov) pobití, ušlo len 5 jazdcov, Kerlinčania zväčša vyvraždení, Kerling vypálený ( r. 1352Otčenáš) Pozostatky tiel pozbierané až v septembri 1352 a pochované na lokalite „K mŕtvym kostiam“(Todtenbeine) Tieto údaje sú neoverené, zrejme pochádzajú od romantických historikov, ale kto vie? Označenie lokality Mŕtve kosti je starý a dodnes používaný názov sedla pri Kerlingu.

-1352  nariaďuje kráľ Ľudovít kastelánovi Šášova Ladislavovi Kobolkutyovi, aby vrátil banícku osadu Kerling (Karlík) v katastri obceB. Hodruša a ostatné osady zabraté Magistrom Wesseusom - pánom Revišťského hradu späť mestu B. Štiavnica Labuda 1 zborník

-1364 obyvatelia Hodruše sú uvádzaní v daňových súpisoch, 1366 aj v súdnych Čelko 1 zborník

-1376 písomne doložená B. Hodruša ako tzv. „vonkajšia ulica“ Banskej  Štiavnice, ktorou vraj bola „odjakživa“.

-1378 spomínaná baňa Flache Putten v Hodruši – dnešná súčasť bane Všechsvätých Péch

-1381 spomenutý predaj mlynu a huty v Hodruši Kamenický 2 zb

-1387 dokončená stavba gotického katolíckeho kostola sv. Mikuláša v Banskej Hodruši Čelková 1 zb

-1391- prvá písomná zmienka o Dolných Hámroch 13 dvorov cca 110 ľudíDejiny obce Hodruša-Hámre

-15 storočie Banská Hodruša mala 1500 obyvateľov Chomenský-Kaňa, Vozár 1 zb

- 6 januára 1443 silné zemetrasenie zničilo stredoslovenskú banskú oblasť, v Hodruši sa údajne odtrhlo a spadlo do doliny bralo Rabensteinu (Romersteinu, Romrštáňu) na ktorom vraj stáli zvyšky rímskej pozorovateľne. Pod dnešným torzom brala je rozsiahle kamenné more .  Chomenský-Kaňa

V B. Hodruši zrejme ťažko poškodená hlavná loď gotického kostola .

-1488 písomne doložená vzbura Hodrušských baníkov a ťažiarov, pokus o osamostatnenie sa od B. Štiavnice Vozár 1 zb

-1490 Biskup Urban Dóci kupuje za 8000 dukátov Šášovské hradné panstvo ,súčasťou je aj (opäť) funkčná osada Kerlng Čelko 1 zborník

-1492 organizoval vzburu Hodrušanov proti Štiavnici Ján Puchenpeltz, banský sudca a kuksár z Banskej Belej.Chomenský-Kaňa ( Ján Puchenpelz z Hodruše bol chytený Štiavničanmi v N. Bani a v Štiavnici pred radnicou ho bez súdu obesili Čelko 1 zborník) Vyšetrovanie tohto incidentu prebiehalo ešte v rokoch 1496 a 1497Čelko

-1494 dostala Hodrušská dedičná štôlňa oprávnenie dedičnej štôlne Kladivík 1 zb

-1497 razenie prekopu zo starej dedičnej štôlne (dnešná HDŠ)  smerom ku kostolu, spomenutá tiež štôlňa Mikuláš alebo Gallander v súvislosti s jej darovaním Péch

-15 storočie 2 polovica postavený Obecný dom (Leuthaus) ako sídlo Hodrušského richtáraVošková 1 zb

-1502  od tohto roku má Banská Hodruša zastúpenie (richtára)  v 12 člennom magistráte mesta B. Štiavnica Chomenský-Kaňa

-1509 zmienka o odvodoch z bani Rabenstein Péch, v bani Všechsvätých pracovalo 21 ľudí Bergfest:Hodruša

-1514 písomná zmienka o ťažiarstve Altradschacht(tiež Klingsputten) dnešná baňa Všetkých svätých Péch Počas celého 16 storočia sa s podielmi tejto bane (kuksami) čulo obchodovalo čo znamená , že bola zisková. Z kuksárov treba spomenúť Barboru Roesselovú, Pavla Rubigalla Bergfest Hodruša

-1519 spomenutá baňa a huta Hansa Brennera v Hodruši , tiež zmienka o výnosnej bani Dolný Kehrling, 1547ešte zisková Péch

-1520 prvá zmienka o pivovare ťažiara Seifrieda Pischena v HodrušiČelko 1 zborník

-1521 pravdepodobne začiatok stavby Klopačky Čelková 1 zb

-1523 zmienka o dobývaní rúd v Gerod-e , dnešných Kopaniciach Priesol Klopačka Bane na zlato a striebro sú však o niekoľko storočí staršie,  bane zrejme fungovali od 14. storočia.

-1525 až 1526 Benedikt Lang , Ján Lang a ďalší  Hodrušania sa stali vedúcimi najvýznamnejšieho baníckeho povstania ktoré sa rozšírilo do všetkých banských stredísk stredného Slovenska

-1536 postavený Wachthaus (Bachauz) nad námestím Kalvárie Čelková 1 zb

-1537 spomenutá huta Jána Waltera v Hodruši Kamenický 1 zb

-1542 až 1622 razenie Dedičnej štôlne Krebsgrund v Rakovej doline Kladivík 1 zb

-1544 začiatok razenia dedičnej štôlne Tiergarten v rovnomennej doline Kladivík 1 zb

-1547 zmienka o starej dedičnej štôlni Straka pri baniach na železo nad Jalšovou dolinou, zrejme dnešná dedičná štôlňa Leopold pri Štefan štôlniach Péch

-1564 prvý vpád Turkov do Banskej Hodruše, prišli od Kopaníc, vypálili katolícky kostol, do otroctva odviedli 56 osôb.

-1566 prerazila štôlňa Handel Hodritsch dnešná VDŠ do dobývok Neuradschachtu(Všetkých svätých) čo je 1200 m od dnešného nového ústia, staré ústie je 1400 m vzdialené od prerážky. Po tieto miesta bola pôvodná Hodrušská dedičná štôlňa razená ako kresanica  Bergfest Hodruša

-1572 morová epidémia v Hodruši, zomrelo 600 ľudí , v okolí 300, v B.Štiavnici 1100 ľudí Priesol: Najstaršie dejiny...

-1573 druhé vyplienenie Kopaníc a Banskej Hodruše Turkami Maruniak Klopačka

-1571 spomínané ťažiarstva Altradschacht a Neuradschacht – dnešná baňa Všetkých svätých Novák 1 zb spojenie 3 najsilnejších ťažiarstiev v revíri do ťažiarstva Brenner Sombathy 2 zb

-1574 8. marec písomná zmienka o delení štôlne Birnbaum v Hodruši Péch

-1574 spomínané bane na železo Kehrling Péch

-1575 započatá stavba neskorogotického tzv . Cintorínskeho kostola Sv. Petra a Pavla pri Katolíckom cintoríne. Zrejme od začiatku pôvodne slúžil evanjelickej cirkvi Dokončený 1577. V r 1580 bol opevnený hradobným múrom s bránou, viackrát vypálený Turkmi Chomenský Obecná kronika, Čelková 1 zb

-1577 pristavená veža ku katolíckemu kostolu, kostol opevnený hradobným múrom, hlavná loď  renesančne prestavaná s použitím pôvodných gotických prvkov -portálov Čelková 1 zb

 -1578 kráľovský banský erár kupuje prvú (erárnu) hutu v Hodruši od Dóczyovcov Péch

-1583 dedičná štôlňa Finsterort je 96 siah (teda cca 200 m) dlhá a sú v nej rudy Bergfest

-1584 spomínaná „stará“ vodná nádrž v Holle – zrejme dnešná tzv. Ciblíkovská lúka a skautský tábor, tiež spomenutá Brennerská vodná nádrž nad B. Hodrušou Novák 1 zb,ZSBM XVI

-1587 bolo vo Finsterorte vyťažených 1191 hrivien surového striebra, zisk po odčítaní nákladov činil 3514 zlatých14 denárov .Bergfest –J.Kachelmann

-1599 spojenie štôlne Štefan z baňou Saly. medzi Jalšovou dolinou a Kerlingom. V r. 1636 štôlňa Štefan už dlhá viac ako 200 siah (400 m) Péch.

1. časť   2. časť