Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Prečo kostol na Španej Doline menil majiteľa? (2. časť)
zdroj: www.spaniadolina.sk
pridané:
4.4.2008

Tentokrát katolíci odobrali protestantom takmer všetky kostoly. K silnému tlaku katolíkov sa pridali aj Jezuiti. Uhorskí predstavitelia štátu dali cisárovi Leopoldovi I najavo, že za takýchto podmienok nie sú ochotní spolupracovať. Postavili znovu vojenskú opozíciu a na jej čelo sa postavil kežmarský šľachtic Imrich Tököly. Tököly bol ale zároveň aj Turecký vazal. Turci ho formálne urobili vládcom Uhorska (začas ho aj väznili a nepekne sa k nemu správali).

Bol evanjelik, no už málo Maďarov bolo evanjelikov a tak ho prezývali "tót király" = slovenský kráľ aj keď on sám Slovákom nebol. Pomaly postupoval smerom na Košice zatiaľ čo cisárski robili poriadky na strednom Slovensku.

3. septembra 1673 prišli zemania na Špaňodolinskú faru s listom - predvolaním pre ev. kazateľa - Adam Brestovinus - na 25. sept. toho roku do Bratislavy. Pre chorobu nešiel.

9. okt. veliteľ cisárskych vojsk Matúš Kollaldo povolal starších haviarov z Š.D. do B.B. a kázal im priniesť kľúče od kostola a vyhnať kazateľa, diakonika i kantora. - haviari neuposlúchli.

13. okt. prišlo vojsko na Š.D. ale baníci im odopreli odovzdať kľúče. Strhol sa ozbrojený konflikt. (veľa ranených, jeden zabitý vojak). Vojsko začalo potom rabovať, prenasledovať baníkov a vylomili dvere do kostola. Baníci s rodinami utekali do hôr. Vzali so sebou aj kazateľa, ktorý sa neskôr z krajiny vysťahoval.)

Vojaci odovzdali kľúče jezuitským bratom ktorí bývali v dome Michaela Fuchera, banského pisára, v kostolnej štvrti. V roku 1673 bolo postavené aj Drevené schodište - pôvodne len 143 schodov, z dubového dreva, dnes až 175. Vzniklo počas náboženských nepokojov medzi katolíkmi a evanjelikmi. Ich počet bol manifestáciou o počte "nových" katolíckych rodín v obci, nakoľko každá katolícka rodina venovala kostolu jeden dubový schod.

V roku 1682 obsadil Tököly za podpory Turkov Košice. Dal sa Turkami korunovať za "kráľa stredného Uhorska". Za Tureckú ochranu musel platiť 40 000 toliarov ročne. Osmanská ríša však stiahla svoje vojské z Perzskej hranice a vydali sa znovu na Videň. Chceli si zabezpečiť vládu nad celým Uhorskom. Spojili sa s Tatármi, pribrali aj Tökölyho, obľahli Viedeň, pustošili celé okolie mesta a západné Slovensko. Obrancovia Viedne však vydržali a na pomoc im prišiel poľský kráľ Ján Sobiesky. Porazili Turkov i Tökölyho. Tökölyho vojaci prebehli na cisársku stranu. Nahnevaní Turci Tökölyho v roku 1685 zajali a ustupovali na juhovýchod. Cisárski znovu porazili Turkov pri Budíne a v zapätí v roku 1687 v decembri pri Jágri. Okamžite zasadal v Bratislave Uhorský snem a uznal Habsburgovcov za dedičných kráľov Uhorska, odprisahali, že sa nebudú stavať panovníkovi viac na odpor. Nastala chvíľa pokoja.

Na Španej Doline v roku 1704 - vyhnali evanjelikov z kostola. Ti sa ubytovali a kázne slúžili v kaplnke v dome komorského perfekta Tobiáša Alojza Ruprechta v Banskej.Bystrici., kde sa predtým uchyľovali aj františ káni, keď boli vyháňaní.

V roku 1710 - jezuiti oficiálne prevzali celú duchovnú správu na Španej Doline a pustili sa do rekonštrukcie kostola. V roku 1723 bola pristavená veža kostola, zvony zo zvonice tzv. Filagórie boli zavesené do veže. Samotný kostol bol zväčšený o postranné chóry (pre veľkú návštevnosť).

Baroková prestavba: Vežové hodiny - neznámeho majstra, vyrobené v ručnej dielni vznikli roku 1726, riadny chod mali do roku 1929. ("Novátor" František Teplan ich odovzdal do zberu 1965. Ako kňaz mal rozhodovacie právo a nechal priebeh svojej hlúposti a narobil veľa nerozvážnych krokov: Dal odmontovať ručne tepané liatriky z 18. storočia a kazateľňu zo 17. storočia so štyrmi evanjelistami - Matúš, Marek, Lukáš, Ján. Svoje činy zdôvodňoval modernosťou, Terajšie hodiny nainštaloval kňaz Ondrej Plško) Monštrancia - pozlátené striebro - je z roku 1727 vyrobená banskobystrickými zlatníkmi, hlavný oltár je z roku 1730.

Medzitým najbohatší magnát Uhorska František II Rákoci opäť vystúpil proti Viedni. Poddaných do boja získaval sľubmi, že im uľahčí ich poddanské povinnosti.

Cisár Ľudovít I umiera v roku 1705, nastupuje Jozef I, ale panoval len do roku 1711. Stihol však Rákociho poraziť v roku 1708 a zmocniť sa naspäť Slovenských banských miest. Od roku 1711 do 1740 panoval v Rakúsko-Uhorsku Karol IV a po ňom jeho dcéra Mária Terézia.

Špaňodolinský kostol ostal už navždy katolícky. Súsošie sv. Trojice, nad vstupom do kostola, je dar kráľa Karola VI obci za dar baníkov, ktorí mu priniesli delegáciou do Viedne obrovský podnos s výjavmi banských prác zo zlata, striebra a medi roku 1730.

V roku 1751 dostal kostol organ od majstra Martina Podkonického za 400 zlatých. Mária Terézia dala zrušiť jezuitské rehole, a tak od roku 1775 sa o duchovnú správu stará svetská katolícka cirkev.

Mgr. Jana Scholtzová, spaniadolina.sk

1.časť   2. časť