Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Jelšava (1. časť)
zdroj:
www.smzjelsava.sk
pridané:
6.1.2009

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku, dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov, akciová spoločnosť, Jelšava, má za sebou už vyše storočnú históriu.

Dňa 2. júna 1893 bola v Jelšave na zasadnutí mestskej rady predložená správa, že dva "kamene", ktoré sa našli v blízkosti mesta sú magnezit. Prieskumom kopaním sond sa zistilo, že na dotyčných miestach je veľké ložisko magnezitu.

V roku 1918 Magnezitový priemysel účastinná spoločnosť ( MPÚS ) podpísala s mestom Jelšava dodatok k zmluve zo dňa 21.3.1900 na výstavbu priemyselného závodu. Výstavba závodu bola započatá v roku 1921. Celková plocha závodu činila 22 ha. Prevádzka závodu sa začala 16. septembra 1923.

Spoločnosť Magnezitový priemysel bola od roku 1925 členom európskeho magnezitového kartelu. V rokoch 1944 – 1945 bola prevádzka závodu zastavená. Závod bol demontovaný a hlavné výrobné zariadenia boli vyhodené do vzduchu.

V roku 1947 došlo pre magnezitárov k veľmi významnej zmene. Dňom 15. marca 1947 nariadením Slovenskej národnej rady č. 47/1947 Zb. bol magnezit prehlásený za vyhradený nerast. Magnezitové závody sa dostali pod odborný dozor banských úradov. Tento stav uzákonil aj banský zákon č. 41/ 1957 Zb. Počínajúc rokom 1949 oslavujú jelšavskí baníci v prvej polovici mesiaca septembra sviatok Deň baníkov.

1. časť   2. časť