Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - Matejov dom (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
31.8.2011

Fotografie.

01
Vchod do Matejovho domu a Slovenského kostola

02
Detail balkóna s lomenými oblúkmi

03
Matyášov (Matejov) dom

05
Bránka cez mestské hradby vedie na cintorín

06
Matejov dom, Slovenský kostol, bašta a mestská hradba

1. časť    2. časť