Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - Thurzov dom (1. časť)
zdroj: http://www.stredoslovenskemuzeum.sk
pridané:
3.2.2012

Ďalšou krásnou historickou budovou na bystrickom námestí je Thurzov dom. Veľmi pekný opis budovy sa nachádza na stránkach Stredoslovenského múzea, dovolím si citovať:

Thurzov dom patrí k najstarším zachovaným svetským stavbám v Banskej Bystrici. Je to dvojposchodová renesančná budova postavená na starších gotických základoch.

Detail reliéfu na Thurzovom dome - podobizne Jána Thurzu (?), ktorý bol súčasťou výzdoby fasády Thurzovho domuDom je ukončený atikou a pokrytý je renesančnou sgrafitovou fasádou. V archívnych prameňoch figuruje už v r. 1495, kedy banský ťažiar Ján Thurzo z Betlanoviec kúpil na námestí v Banskej Bystrici dva domy od richtára Jána Langa z Rožňavy a nechal ich spojiť prestavbou. Na námestí tak vznikol reprezentačný Erb Mateja Korvína na klenbe zelenej siene Thmzovho domudom, ktorý sa stal sídlom Thurzovsko-Fuggerovskej obchodnej spoločnosti. Na prízemí a na prvom poschodí domu sa nachádzajú dve miestnosti s drevenými trámovými stropmi.

Na prízemí domu je unikátna miestnosť s valenou klenbou, s freskami Erb Beatrix Aragónskej na klenbe zelenej siene Thmzovho domuz druhej polovice 15. storočia, tzv. „zelená sieň". Datovanie sa opiera o dva erby, patriace kráľovi Matejovi Korvínovi a jeho manželke Beatrix Aragónskej, umiestnené na vrcholovej osi klenby. Steny zelenej siene zdobia popri rastlinných motívoch aj figurálne výjavy Tanec s medveďom, Sv Juraj v boji s drakom, Danielov sen a objavenie drahého kovu, Kristus a Samaritánka, Posledný súd, Sv. Barbora, Mojžiš, Zuzana a starci a ďalšie.

Od roku 2005 do februára 2007 prebiehali v miestnosti komplexné reštaurátorské práce s cieľom zachrániť ohrozenú vzácnu freskovú výzdobu. Finančné prostriedky uvoľnil zo svojich príjmov zriaďovateľ múzea banskobystrický samosprávny kraj, sumou 800 000,-Sk prispela aj Nadácia SPP a.s. Reštaurátorský tím pod vedením Akad. maliara Jozefa Doricu realizoval odborníkmi vysoko hodnotený reštaurátorský zásah. Účinný technologický postup očistenia stien bol na Slovensku použitý po prvý krát. Zelená miestnosť bola slávnostne uvedená do života inauguračným koncertom 18. apríla 2007.

V roku 2007 získala zelená miestnosť cenu časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii obnova – reštaurovanie a cenu Ministerstva kultúry SR Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2006. V súčasnosti je v priestoroch domu inštalovaná spoločenskovedná expozícia Stredoslovenského múzea.

Viac: http://www.stredoslovenskemuzeum.sk/thurzovdom.htm

415
Thurzov dom. Foto: rs

1. časť    2. časť