Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Stavebné pamiatky - Kremnica - barbakan (1. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
25.1.2012

Južný vstup do stredovekej Kremnice bol chránený dvojitou bránou - barbakanom. Opis si dovolím citovať zo stránok Slovenskej banskej cesty:

Dolná brána s barbakánom – je jediný zachovaný súbor z troch pôvodných brán ako vstupov do mesta, ktorú nezbúrali koncom 19. storočia. Vznikla po roku 1405 súčasne s opevnením mesta. V roku 1530 bolo pred bránu postavené predbránie – Barbakán, s polkruhovým arkierom nad portálom, pre zlepšenie obrany vstupu do mesta. Pôvodne pred Barbakánom bola priekopa naplnená vodou, cez ktorú sa do mesta vchádzalo po padacích mostoch, zvlášť pre chodcov a zvlášť pre povozy. Teraz sa tu rozprestiera Námestie SNP a pohľad na Dolnú ulicu s pôvodnými historickými objektmi.

Viac: http://www.slovenskabanskacesta.sk/centra_kremnica2.htm

300
Prvá brána barbakanu

308
Veža nad druhou bránou barbakanu

1. časť    2. časť