Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Retro 2017: Odkryvy vo vrstvách vápencov pri Liptovskej Osade (1. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
2.2.2023

Cyklotrasa Korýtko vedie po telese bývalej úzkokoľajnej železnice z Ružomberka do Korytnice. Pri Liptovskej Osade sa trať zarezáva do svahu. Sú tu odkryté pekné ukážky vrstiev druhohorných vápencov a bridlíc.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.9386&mlon=19.2636#map=16/48.9386/19.2636

Liptovská Osada 2017 1


Liptovská Osada 2017 2


Liptovská Osada 2017 3

1. časť    2. časť    3. časť