Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Jelšava (2. časť)
zdroj:
www.smzjelsava.sk
pridané:
7.1.2009


Závod v Jelšave

1949 - 1950 - výstavba šachtovej pece č.IX

1954 - 1955 - výstavba šachtovej pece č.X

1954 - 1956 - výstavba šachtovej pece č.XI

1958 - 1959 - výstavba šachtovej pece č.XII

1962 - 1965 - výstavba šachtovej pece č.XIII

1961 - 1969 - realizácia stavby Baňa Dúbrava

1961 - 1969 - realizácia stavby Baňa Miková

1963 - 1968 - výstavba rotačných pecí 1 – 3

1968 - odovzdanie stavby Úprava v ťažkých suspenziách do skúšobnej prevádzky

1973 - odstavenie šachtových pecí I - IX

1972 - 1978 - výstavba Mlynice a lisovne

1979 - 1984 - výstavba Likvidácie exhalátov

1981 - 1985 - otvárka ložiska Miková

1993 - vznik štátneho podniku SMZ Jelšava

1994 - privatizácia š.p. SMZ Jelšava, založenie akciovej spoločnosti zamestnancami podniku

2001 - kúpa prevádzky šachtových pecí na Bočiari

2002 - výstavba šachtovej pece XIV, otvárka horizontu 220 m nad morom

2004 -  vznik dcérskych spoločnosti: SMZ-Služby, a.s. Jelšava; SMZ-Revimex a.s. Revúca; Komateq a.s.

1. časť   2. časť