Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - kostol sv. Alžbety (2. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
13.6.2010

Forografie.

009
Fundata

011
Štít

012
Renovata

013
Znak na štíte

014
Vstupný portál

015
Okno

017
Maľba nad vchodom

020
Vstupný portál

023
Vchod do kostola je asi pol metra pod úrovňou dnešnej ulice

024
Detail

025
Detail

026
Detail

027
Pohľad od vchodu hore

028
Kostol sv. Alžbety odzadu z Vajanského nábrežia

1. časť   2. časť