Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Stavebné pamiatky - Banská Bystrica - Matejov dom (1. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
30.8.2011

Zaujímavá neskorogotická stavba sa dotýka kostola Sv. Kríža aj mestského opevnenia. Je to pomerne vysoká budova - spolu s prízemím má až päť podlaží. Zaujímavé je, že je dokonca o niečo vyššia ako kostol (ktorý ale nemá vežu). Dom bol postavený v druhej polovici 15. storočia.

Navonok je budova veľmi jednoduchá a bez ozdobných prvkov. Jediné vybočenie z pravidelnej masy kameňa predstavuje malý balkónik na prvom poschodí. Balkónik je umiestnený na kamenných konzolách nad vchodom.

Jednoduchú stavbu zdobia ešte reliéf erbu kráľa Mateja, erb mesta aj letopočet. Dom má meno podľa kráľa Mateja Korvína, ktorý sa v ňom aj skutočne zdržiaval počas svojho tunajšieho pobytu.

Stavba má jednoduchý žltohnedý náter, s bielym lemovaním okolo okien, jednoduché štíty strechy. Vzadu sa opiera o baštu opevnenia. Okolo Matejovho domu sa cez malú bránku v hradobnom múre dá prejsť na starý bystrický cintorín.

396
Matejov dom, vpravo Slovenský kostol

1. časť    2. časť