Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Stavebné pamiatky - Kremnica - námestie (1. časť)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
1.4.2012

Po prechode kremnickým barbakanom sa ocitáme na hlavnom námestí. Námestie je výnimočné niekoľkými vecami. Prvá zaujímavosť, ktorá každému padne hneď do oka je, že je v kopci. Zvažuje sa od východu na západ.

Ešte pre druhou svetovou vojnou bolo zo všetkých strán obkolesené historickými gotickými a renesančnými domami. Severná strana však neprežila vypálenie fosforom, ktorým fašisti trestali Kremnicu za účasť v povstaní. Teraz tu stoja novšie domy, približne 60 rokov staré.

Jednoznačnou dominantou námestia je obrovský morový stĺp z 18 storočia. Postavil ho u nás známy taliansky sochár Dionýz Stanetti. Koncom minulého storočia bol rekonštruovaný – dlhé roky ho obklopovalo lešenie. Keď ho takto vidím teraz, normálne sa mi zdá akosi neúplný :-)

Západná strana je zaujímavá krásnym stredovekým domom, kde sídli expozícia kremnického Múzea mincí a medailí - zberateľstvo. Druhou zaujímavou stavbou na západnom okraji je františkánsky kláštor. V rohu námestia stojí budova mincovne. Teda tá staršia – novšia mincovňa už sídli mimo staré mesto na kopci pod kremnickým Štósom.

Na južnej strane sa nachádza ďalšia budova patriaca múzeu – oddelenie „líce a rub peňazí“. Mne osobne sa táto expozícia z kremnických múzeí páči najviac. Najvyššie položená je východná strana námestia, kde sídli mestský úrad. Okolo neho vedie ulička k východnej „bráne“.

Okrem Stanettiho stĺpa je na námestí ďalšia zaujímavá baroková stavba – fontána. Ešte v 19. storočí stál na námestí aj kostol, tento však sa stal obeťou poddolovania mesta a nestabilného podložia – jeho statika sa tak narušila, že ho museli strhnúť.

Počas našej návštevy prebiehala na námestí intenzívna rekonštrukcia, bolo tu trochu rušno a typický stavebný neporiadok. Dúfame, že v tomto roku už bude námestie pokojnejšie.

Za zmienku stojí krásny pohľad na kostol sv. Kataríny – dominantu mestského hradu. Takže dlho neváhame a ideme k nemu.

422
Pohľad na mestský hrad a morový stĺp

1. časť    2. časť