Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Skalná päsť (Lisková, okres Ružomberok)
zdroj: www.liskova.sk
pridané:
27.10.2006

Nachádza sa pri vrchu Mních, je to 6 metrov vysoký skalný útvar z dolomitových vápencov v podobe zovretej päste, je produktom selektívnej erózie zvetrávania. Viažu sa na ňu viaceré povesti. V minulosti vraj slúžila pltníkom na priväzovanie pltí, podľa iných ju opracovali taliansky majstri pri stavbe železnice. Chránené územie je vyhlásené za prírodnú pamiatku.


Skalná päsť

liskova.sk