Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Klenovský vepor - 2. časť
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
21.6.2007


Andezitový balvan na úpätí skupiny brál pod vrcholom Klenovského vepra.
Andezit má svetlosivú farbu


Miniatúrne „kamenné more“ pod skalami.
Zo zvetraného materiálu vznikajú takéto menšie sutinové polia


Pohľad na dolnú časť brál pod vrcholom. Dobre je viditeľná
„vrstevnatosť“ andezitu


Ďalší pohľad na skalný útvar


Súčasťou prírodnej rezervácie Klenovský vepor sú aj zachované pralesovité
lesné porasty. Dominantnou drevinou je smrek, vyskytuje sa aj jedľa,
buk, javor, jarabina. V bylinnom podraste nachádzame hlavne papradie


Pohľad z rúbaniska pod Veprom na juh. V doline vidieť klenovskú
vodnú nádrž a južnú časť Veporských vrcho

1. časť   2. časť