Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Náučné chodníky "Po stopách baníckej činnosti" - Kremnica (4. časť - náučný chodník č. 3)
zdroj:
Sprievodca Náučné chodníky "Po stopách baníckej činnosti" - Kremnica - Kremnické Bane
pridané:
12.12.2007

Náučný chodník č. 3

Klopačka (652 m.n.m.), Kríž z r. 1915 (755 m.n.m.), Jarabica (938 m.n.m.), Križovatka na Krahule (780 m.n.m.), Šachta Rudolf (694 m.n.m.), Klopačka (652 m.n.m.), dĺžka 6880 m, prevýšenie 288 m.n.m.. Minimálna výška 652 m.n.m., maximálna výška 938 m.n.m. Turisticky náročné - 5 hodín.

Od Klopačky (Náučný chodník č. 2) popri kaplnke Panny Márie stúpame lesnou cestou až ku Krížu z r. 1915 (Tabuľa č. 9). V minulosti chodili tadeto baníci z obce Kunešov do Kremnice za prácou. Cesta to bola náročná. denne dvakrát prekonávali túto vzdialenosť' okolo 4 km s nemalým stúpaním. Obutí len v drevákoch (kalapódach) v lete aj v zirňe. Zachovaná je správa. že na ceste z práce domov zahynul úplne vysilený baník z obce Kunešov.

Pri ceste vidno množstvo pozostatkov po banskej činnosti. Sú to pingy, haldy, ryhy. aj zavalené štôlne.


Kostolík sv. Jána Krstiteľa. Foto:
www.commons.wikimedia.org

Pri Kríži si oddýchneme a potom pokračujeme lúkami na vrchol Jarabice (Volle Henne - 938 m.n.m.). Odtiaľto sú pekné výhľady na široké okolie. Za pekného počasia na Malú a Veľkú Fatru, Martinské hole, Kremnické vrchy, Kremnicu, Žiarsku kotlinu, Žiar nad Hronom. Vtáčnik. Štiavnické vrchy a iné.

Poľnými cestami a lúčinami zídeme na križovatku na Krahule. ležiacu nad obcou Kremnické Bane. Máme možnosť prejsť križovatku a pokračovať po ceste ku kostolu sv. Jána Krstiteľa (Geografický stred Európy), alebo sa vrátiť ku Klopačke a do Kremnice. Ak zvolíme druhú možnosť pôjdeme vpravo dole po štátnej ceste a na začiatku obce Kremnické Bane za prvými domami odbočíme na obecnú cestu.. Prejdeme okolo vodnej nádrže elektrárne 1. stupňa, šachty Matej (vidno haldu) ku ozdravovni Slniečko. Pri nej odbočíme z asfaltovej cesty a zídeme na lúky, kde sa zastavíme pri šachte Rudolf (Tabuľa č. 10).

Ruda vydobytá v bani ťažila sa na povrch a dopravovala na spracovanie do stúp (tĺky na drvenie rudy). Bol to proces vyžadujúci veľké množstvo vody. ktorej hlavne v rámci 1. Žilného systému bolo veľmi málo. Na prelome 15. a 16. storočia preto vybudovali vodovod (Turčekovský), ktorým od prameňa Turca privádzali vodu na kolesá poháňajúce stupy, mlyny, ťažné, čerpacie a vetracie zariadenia. Neďaleko od šachty Rudolf mali ústie tri vodné štôlne. ktorými pretekala voda z potoka Piargského do Novej doliny. Boli to štôlne Revolta, Sauberg a Nová vodná, ktorej ústie je zachované. Pozostatky vodných kanálov (flúdre) sú v teréne viditeľné rovnako ako pingy, haldy, zavalené ústia štôlni a prepadliská. To všetko môžeme vidieť, ak prejdeme týmto náučným chodníkom. Našu vychádzku zakončime pri Klopačke. resp. až v Kremnici.

Náučný chodník c. 3.a

Križovatka na Obec Krahule (780 m.n.m.), Kostol sv. Jána Krstiteľa, Geografický stred Európy. Dĺžka trate 1100m.

Na križovatke štátnej cesty v smere Žiar nad Hronom - Martin a cesty v smere na Obec Krahule prejdeme ponad železničnú trať a po asfaltovej ceste stúpame do mierneho kopca. Keď budeme dochádzať ku kostolu, odbočme na bočnú asfaltovú cestu dolu svahom a prídeme ku kostolu sv. Jána Krstiteľa nachádzajúceho sa v Geografickom strede Európy, kde je umiestnený Pamätník štátnosti.

Vydalo: Združenie Kalvária, Kremnica, autor: Oliver Finka

úvod   NCH1   NCH2   NCH3